17 mei 2018

Zoals u wellicht heeft meegekregen is het eigendom van de gebouwen van Beheer-en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V. in januari 2018 overgegaan naar een nieuwe eigenaar: Westergasfabriek Vastgoed CV.

Westergasfabriek Management B.V. is door de nieuwe eigenaar aangesteld om alle werkzaamheden uit te voeren, om de gebouwen te managen. Dat betekent dat er administratief een en ander wijzigt.

Hieronder vindt u alle gewijzigde gegevens.

Westergasfabriek Management B.V.
Pazzanistraat 33
1014 DB  AMSTERDAM

Postbus 14732
1001 LE  AMSTERDAM

KvK               70705062

BTW              NL858429044B01

Alle andere contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Wij verzoeken u deze gegevens aan te passen/over te nemen in uw administratie. Daarnaast ontvangen we graag een nieuwe factuur met de juiste adresgegevens.

Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met Monique Brandwijk via
020 – 586 0735, monique@westergasfabriek.nl

 


 

As you may know, the ownership of the buildings of Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V. moved to a new owner in January 2018: Westergasfabriek Vastgoed CV.

Westergasfabriek Management B.V. has been appointed by the new owner to manage the buildings. This means there are some administrative changes.

Below you can find all changed data.

Westergasfabriek Management B.V.
Pazzanistraat 33
1014 DB AMSTERDAM

PO Box 14732
1001 LE AMSTERDAM

KVK         70705062

BTW        NL858429044B01

All other contact details can be found on our contact page.

We request that you adjust / process this information in your administration. In addition, we would like to receive a new invoice with the correct address details.

For any questions, you can contact Monique Brandwijk through 020 – 586 0735 or monique@westergasfabriek.nl