27 april 2012
De Westergasfabriek in 2025 is divers, vernieuwend, makkelijk toegankelijk, duurzaam en het voorbeeld van een succesvolle publiek-private samenwerking. Deze ambities voor het druk bezochte gebied in Amsterdam West staan in ‘Het Groene Manifest, wensbeeld voor de Westergasfabriek 2025′. 
 
De toekomstvisie voor de Westergasfabriek en het omliggende groene gebied is een gezamenlijke visie van Westergasfabriek B.V. en stadsdeel West. Gebruikers van de gebouwen en het park, omwonenden en belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het wensbeeld. Met 5,2 miljoen parkbezoeken per jaar en 700.000 bezoekers van de gebouwen, neemt de Westergasfabriek een belangrijke plaats in, in stadsdeel West en heel Amsterdam.

 
‘Genieten van rust, natuur en cultuur’
In het wensbeeld staan vijf waarden centraal die de basis vormen voor het plan van aanpak dat wordt opgesteld. Hierbij gaat het om de waarden: diversiteit in bezoekers en activiteiten, permanente vernieuwing vanuit bedrijfsleven en overheid, transparantie in bereikbaarheid en toegankelijkheid, duurzaamheid en publiekprivate samenwerking. Dirk de Jager, portefeuillehouder openbare ruimte vertelt: “Vijftien jaar geleden begon de ontwikkeling van het terrein naar de huidige Westergasfabriek. Zowel het stadsdeel als Westergasfabriek B.V. concluderen dat het tijd is voor een nieuwe gezamenlijke visie voor het gebied. Voorop staat dat de Westergasfabriek en de omliggende groene gebieden ook in de toekomst een plek vormen waar iedereen kan genieten van rust, natuur en cultuur”. Mark de Kruijk, directeur Westergasfabriek B.V., vult aan: ’’Met het wensbeeld willen we ons verder ontwikkelen als stadspark ‘nieuwe stijl’; een plek met continue levendigheid en vernieuwing. De unieke combinatie van groen, evenementen en bedrijvigheid heeft enorm veel potentie hiervoor.”
 
Plan van aanpak
In het plan van aanpak, waarin de bovengenoemde waarden centraal staan, wordt de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van het park verder uitgewerkt.
Verschillende gebruikers, ondernemers, organisaties en omwonenden van de Westergasfabriek en het Westerpark worden uitgenodigd mee te denken over het plan van aanpak. In het najaar wordt een conferentie georganiseerd rondom het wensbeeld voor de Westergasfabriek 2025.
 
Het Groene Manifest, Wensbeeld voor de Westergasfabriek 2025 is terug te vinden op www.west.amsterdam.nl/westerpark