16 april 2012

In het Westerpark zijn snorfietsen en bromfietsen verboden. Stadsdeel West en de politie werken samen om deze categorie uit het park te weren, omdat dit vaak gevaarlijke situaties oplevert.

In het park zijn borden geplaatst die aangeven dat het hele park een voetgangersgebied is waar fietsers wel zijn toegestaan. Tot 20 april waarschuwt de politie snorfietsers en bromfietsers die toch door  het park heen rijden. Vanaf 20 april krijgen krijgen zij een boete van €80,-.

Advies aan snorfietsers en bromfietser: gebruik de Haarlemmerweg! Dit scheelt weer een hoop geld.