26 februari 2015

Sinds dinsdag 24 februari 2015 is de naam van de parkeergarage ‘QPark Westerpark’ gewijzigd in ‘QPark Westergasfabriek’. Ook de bebording langs de weg is aangepast en verwijst nu naar de ‘P Westergasfabriek’.

De naam van de parkeergarage aan de Van Bleiswijkstraat is aangepast aan het zogeheten ‘hoofdbestemmingsdoel’, de primaire bestemming van de mensen die gebruik maken van de parkeergarage. De meeste mensen die de Qpark aan de Van Bleiswijkstraat gebruiken komen voor activiteiten gekoppeld aan de locaties en gebouwen van de Westergasfabriek. Voor bezoekers van evenementen van de Westergasfabriek en/of de organisaties op het terrein wordt het hiermee duidelijk waar ze moeten parkeren als ze met de auto komen.

Met de naamsverandering is ook de website link naar de site van de parkeergarage veranderd in Q-Park Westergasfabriek.

QPark Westergasfabriek
Van Bleiswijkstraat 8
1051 DG Amsterdam