2 mei 2011

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Westergasfabriek een nieuwe ‘Parapluvergunning Evenementen’.

Het grootste deel van de evenementen dat doorgaans plaatsvindt op de Westergasfabriek, zal onder deze nieuwe vergunning kunnen vallen. In de praktijk betekent dit minder papierwerk, minder kosten voor leges, flink kortere doorlooptermijnen en van A tot Z directe lijnen met de Westergasfabriek wat betreft de voorbereiding en uitvoering van het evenement. Meer service en snelheid dus!

Voorheen moesten organisatoren per evenement bij Stadsdeel West een vergunning aanvragen. Voor een groot deel hiervan is dat niet meer nodig. Het gaat dan voornamelijk om besloten evenementen met minder dan 1500 bezoekers. Hiermee wordt een hoop papierwerk en geld bespaard en liggen de verantwoordelijkheden weer dichter bij de organisatoren.

De evenementen die niet onder de Parapluvergunning vallen, kunnen via Stadsdeel West alsnog een reguliere evenementenvergunning aanvragen. Als u vragen hebt over de Parapluvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Events.