14 februari 2012

In het Westerpark was een openbare kunstinstallatie geplaatst die door de Italiaanse kunstenaar Stefano Cagol is ontworpen. Het kunstwerk is een koelkast die het geluid van de volksliederen van de G8 naties symboliseerd die vermengd zijn met de geluiden van verschillende rassen van vogels. De installatie werd voor het eerst in Gent in 2006 gepresenteerd. In die tijd was er grote commotie over de Vogelgriep in Europa.

“Als dieren zich bedreigd voelen, weten ze niet of ze op de aanval moeten overgaan of moeten vluchten”, aldus Stefano Cagol. Aan deze angstreactie ontleent de tentoonstelling haar naam. De tentoonstelling belicht de verandering in publieke opinie die veroorzaakt wordt door de invloed van vooroordelen en door de paniek die aangewakkerd wordt door de media. De kunstinstelling was tot en met 12 maart te zien in het Westerpark.

Voor meer informatie over de kunstinstallatie klik hier.