Als je in Amsterdam een evenement organiseert, moet je dat melden bij het Stadsdeel of – als het groot, en/of een verhoogd risico heeft- moet een vergunning worden aangevraagd.

De evenementen die op de Westergasfabriek worden georganiseerd, vallen regelmatig onder onze parapluvergunning.  Het melden of aanvragen van een evenementenvergunning is dan niet nodig. Op de website van de gemeente vind je veel informatie over de mogelijkheden en beperkingen.

Val je onder onze Parapluvergunning?

Besloten evenementen, zoals een bedrijfsfeest of een bruiloft, evenals publieksevenementen met minder dan 2000 bezoekers en zonder ‘verhoogd risico’ zijn niet vergunning plichtig maar vallen onder de zogenaamde Parapluvergunning van de Westergasfabriek BV. De inschatting en bepaling van de mate van ‘risico’ is aan de Westergasfabriek BV, in nauw overleg met de organisator(s) en, indien van toepassing, Stadsdeel West.

Een evenement is besloten wanneer:

  • Het niet voor toevallig langslopend publiek toegankelijk is
  • De bezoekers persoonlijk zijn uitgenodigd
  • De entree, het eten en drinken gratis is
  • Er geen publiekelijke reclame voor wordt gemaakt
  • Er geen pers aanwezig is
  • Het in principe in een gebouw plaatsvindt

Indien het evenement onder de parapluvergunning valt, hoeft voor bepaalde delen in de buitenruimte geen objectvergunning voor objecten in de openbare ruimte aangevraagd te worden.  Deze zijn benoemd in de vergunning (gearceerde gebieden op plattegrond).  Voorbeelden van objecten zijn tenten en toiletwagens etc.

Om te weten of je onder de parapluvergunning valt, neem gerust contact op met de Westergasfabriek BV!

Evenementenvergunning

Grote evenementen met 2000 of meer bezoekers en evenementen met een ‘verhoogd risico’ , dance- en voetbal gerelateerde events, en dergelijke) moeten een evenementenvergunning aanvragen. De aanvraag voor een evenementenvergunning moet uiterlijk 16 weken voor aanvang van het evenement bij het Stadsdeel West worden ingediend. Voor dit soort evenementen moet een veiligheidsplan en in de meeste gevallen een mobiliteitsplan te worden opgesteld. Het aanvragen van een evenementenvergunning kan direct via deze link. Uiterlijk 16 weken vóór de start van het evenement moet de aanvraag compleet met bijlagen zijn ingediend.

Artikel 35 Drank en Horeca Wet Ontheffing

Indien zwak alcoholische drank verkocht wordt, is een artikel 35 ontheffing vereist.  Dit moet ingediend worden bij het Stadsdeel West.

Heb je verder vragen?

Stuur dan een mail naar:
info@westergasfabriek.nl

of bel ons even:
+31 (0) 20 586 07 10

Jouw evenement verduurzamen? Bekijk onze Goudgroene adviezen.