23 juli 2018

Aankomend weekend vindt Milkshake Festival weer plaats in het park. Het Stadsdeel en de organisatie hebben de nodige maatregelen getroffen voor onder meer het verkeer en het geluidsniveau. Alle informatie hierover vindt u terug in de bewonersbrief welke onlangs huis- aan- huis is verspreid. Download de bewonersbrief over Milkshake hier.

Wanneer u (geluids-) overlast ervaart kunt u tijdens de festivaldagen altijd contact opnemen met de HorecaOverlast Telefoon (HOT), 24 uur per dag bereikbaar op 020 421 4567. Op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur kunt u bellen met gemeentelijk telefoonnummer 14020. Daarnaast kunt u tijdens de festivaldagen contact opnemen met de organisatie, via het volgende nummer: 020 8510 682. Meldingen en/of klachten die tijdens het festival via telefoonlijn worden gemeld, worden geregistreerd en direct doorgegeven aan de festivalorganisatie en handhaving. Indien de klacht gegrond is, zal het worden verholpen. U kunt ook thuis met de geluidsmetingen meekijken. De geluidsmetingen worden uitgevoerd in opdracht van de Gemeente. De volledige informatie hierover, en over de overige maatregelen die zijn getroffen, leest u in de bewonersbrief.