De Westergasfabriek kent een lange geschiedenis. Het voormalige industrieterrein is getransformeerd tot een bruisende culturele en recreatieve bestemming.

De Imperial Continental Gas Association (ICGA) bouwde eind 19de eeuw twee steenkoolgasfabrieken in Amsterdam: de Ooster Gasfabriek en de Wester Gasfabriek. De laatste kwam gereed in 1885 en was strategisch gelegen tussen water, spoor en toegangswegen. Het gas werd aanvankelijk gebruikt voor stadsverlichting.

Pazzani en Gosschalk

De directeur, Julius Pazzani (1841-1888), nam zelf de technische planning van het fabricageproces en het terrein op zich. Voor het ontwerp van de gebouwen werd de Amsterdamse architect Isaac Gosschalk (1838-1907) ingeschakeld. Gosschalk werkte in een schilderachtige stijl waar hij zelf de aanzet toe had gedaan: de Hollandsche Neorenaissance.

Uitbreidingen en sluiting

In 1898 nam de gemeente de exploitatie over. De productie steeg en er vonden uitbreidingen plaats. Uiteindelijk nam de gasproductie af, omdat de gemeente geleidelijk overging op gas van de Hoogovens in IJmuiden, en vanaf 1963 op aardgas uit Slochteren. In 1967 werd de gasproductie van de Westergasfabriek definitief gestaakt.

Zwaar vervuild

Na de sluiting van de fabriek bleef een zwaar vervuild terrein achter, waar niet gemakkelijk een nieuwe bestemming voor gevonden werd. Het Gemeentelijk Energie Bedrijf gebruikte het terrein als opslag- en werkplaats. Vanaf 1992 werden de gebouwen tijdelijk gebruikt voor creatieve en culturele activiteiten. Avontuurlijke ondernemers en kunstenaars streken er neer.

Creatieve energie

Voor evenementen als De Kunstvlaai, Holland Festival en Awakenings was het vanaf de begintijd een ideale locatie. Het werd dé ontmoetingsplaats voor creatief en innovatief Amsterdam. Die ruimte en creatieve energie hadden zo’n aantrekkingskracht dat het gebied een blijvende culturele bestemming kreeg.

Herontwikkeling

De Westergasfabriek zorgt nu opnieuw voor licht en energie. Het terrein is gesaneerd en er is een prachtig park aangelegd, een aanwinst voor de buurt. Creatieve ondernemers werken in de gerenoveerde, historische gebouwen en er vinden talloze spraakmakende evenementen en festivals plaats. Tot ver over de grens wordt de Westergasfabriek gezien als een referentieproject voor herontwikkeling.

Meer weten?

Over de geschiedenis en de transformatie van de Westergasfabriek is een website gemaakt: www.project-westergasfabriek.nl

Heb je verder vragen?

Stuur dan een mail naar:
info@westergasfabriek.nl

of bel ons even:
+31 (0) 20 586 07 10

Jouw evenement verduurzamen? Bekijk onze Goudgroene adviezen.
  1. De Westergasfabriek kent een lange geschiedenis. Het voormalige industrieterrein is getransformeerd tot een bruisende culturele en recreatieve bestemming.

De Wester Gasfabriek was destijds  de grootste steenkolengasfabriek van Nederland. De fabriek stond op zo’n 4 hectare grond. Er waren meerdere gashouders, kolenopslagplaatsen, zuiveringsinstallaties, een watertoren en kantoorgebouwen.

  1. Fabrieksproces

De steenkolen werden per trein naar het terrein gebracht. In de stokerijen werd steenkool verhit tot 1200 graden. Op deze temperatuur verbrandt steenkool niet, maar komt er ruw gas vrij en ontstaat cokes als bijproduct. Het gas is vermengd met onder andere teer, ammoniak, cyaan- en zwavelverbindingen.

Met pompen in het machinehuis werd het gas eerst naar de condensatoren gestuurd, waar steenkoolteer en water condenseerden. Daarna ging het mengsel door een exhausterpomp en een teerscheider.

  1. In scrubbers werd vervolgens het ammoniakgehalte verminderd en daarna kwam het gas in zuiveringskisten in het zuiveringsgebouw. Door contact met ijzeraarde en kalk bleven zwavelwaterstof en cyaanverbindingen achter.
  2. Tot slot ging het nu gezuiverde gas naar de gashouder. Regulateurs pasten de druk aan zodat het gas door het buizennet naar de stad kon.

Heb je verder vragen?

Stuur dan een mail naar:
info@westergasfabriek.nl

of bel ons even:
+31 (0) 20 586 07 10