Altijd te doen

Westergasfabriek Free WiFi

Bezoekers van de Westergasfabriek kunnen gratis draadloos internetten in alle evenementengebouwen en een groot deel van het omliggende park.

Free WiFi

Westergasfabriek Free WiFi

Bezoekers van de Westergasfabriek kunnen gratis draadloos internetten in alle evenementengebouwen en een groot deel van het omliggende park. Daarmee is de Westergasfabriek het eerste park in Nederland waar gratis WiFi beschikbaar is. Het WiFi netwerk wordt gevoed door een supersnelle glasvezelverbinding dat over het hele terrein ligt.

Waar kan gratis internetten?

Het gratis WiFi netwerk ontsluit het gebied tussen de ingang aan de Haarlemmerweg, het manifestatieterrein en het Klönneplein bij de Gashouder. De hoogwaardige infrastructuur, in combinatie met een hoge bandbreedte, biedt een internetcapaciteit die uniek is voor een soortgelijke publieke omgeving. Bekijk hier de plattegrond met de WiFi zones.

Hoe werkt het?

Gebruik maken van  Westergasfabriek Free WiFi is simpel: Het enige wat je hoeft te doen is het netwerk WGFFreeWifi selecteren. Er verschijnt dan automatisch een startscherm om verbinding te maken.
Verschijnt er geen startscherm? Open dan je browser en start een internetpagina op om verbinding te maken.

Park van de toekomst

De Westergasfabriek is een plek in Amsterdam waar mensen elkaar ontmoeten, werken en ontspannen. Als modern stadspark hoort online media en een goede digitale infrastructuur daar ook bij. Dankzij een razendsnel glasvezelnetwerk en WiFi voorzieningen zijn de digitale mogelijkheden voor evenementen zo goed als onbegrensd.
Free WiFi