15 februari 2013

DeBorrelFabriek wordt in 2013 de primaire cateringpartner van Westergasfabriek. Vandaag tekenden de twee partijen een nieuwe overeenkomst voor het preferred partnership.

Eind 2011 koos Westergasfabriek na een uitbreid tendertraject in eerste instantie voor een samenwerking met twee preferred catering partners, waaronder DeBorrelFabriek. Na een jaar proefdraaien bleek DeBorrelFabriek daarbij vrijwel alle segmenten optimaal te kunnen bedienen; het overgrote deel van onze klanten koos voor hun diensten en toonden zich zeer positief over het geleverde resultaat. Het bevestigt de goede match met de identiteit, werkwijze en klantenkring van Westergasfabriek.

DeBorrelFabriek wordt daarom in 2013 onze primaire cateringpartner. Voor de klant verandert er verder niets. Net als vorig jaar zetten we ons samen in voor een optimale en snelle dienstverlening. Daarnaast willen we nog vaker voordelige full service arrangementen en totaalproducties aanbieden. Zo werken we op dit moment aan een semi- congres/ debatsetting in gebouw De Openbare Verlichting.

Uiteraard kunnen klanten ook in de toekomst blijven kiezen voor de inbreng van externe cateraars. In dat geval geldt een afdracht.

Voor meer informatie kunt u contact op met de accountmanagers Events van de Westergasfabriek B.V. via 020-5860710 of events@westergasfabriek.nl.